thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Lafwa, padon ak kè poze: sa a se travay Sentespri a nan lavi moun ki kwè nan pawòl li

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 6 Nou konnen pesonn pa ka fè Bondye plezi si li pa gen konfyans nan Bondye. Moun ki vle pwoche bò kot Bondye, se pou yo kwè gen yon Bondye, yon Bondye k’ap rekonpanse tout moun k’ap chache li. » (Ebre 11:6)

« 13 Koulye a se twa bagay sa yo ki toujou la: se konfyans, se espwa, se renmen. Men, nan twa bagay sa yo, se renmen ki pi gran. » (I Korentyen 13:13)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo