thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Lafwa entèlijan se sinatirèl; li vini lè nou tande Pawòl BonDye a

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 17 Konsa, se lè ou tande mesaj la ou vin gen konfyans. Mesaj la, se pawòl Kris la y’ap anonse. » (Romen 10:17)

« 32 Moun ki va kanpe pou mwen devan lèzòm, mwen menm tou, m’a kanpe pou li devan Papa m’ ki nan syèl la.
33 Men tou, moun ki va kanpe devan lèzòm pou di li pa konnen m’, mwen menm tou, m’a kanpe devan Papa m’ ki nan syèl la, m’a di mwen pa konnen l’. » (Matye 10:32-33)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo