thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Kouraj pou padonnen soti nan Sentespri a, Lespri lafwa a

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 17 Konsa, se lè ou tande mesaj la ou vin gen konfyans. Mesaj la, se pawòl Kris la y’ap anonse. » (Romen 10:17)

« 63 Se lespri a ki bay lavi, kò a pa vo anyen. Pawòl mwen di nou yo soti nan Lespri Bondye, yo bay lavi. » (Jan 6:63)

« 35 Syèl la ak tout tè a va pase, men pawòl mwen p’ap janm pase. » (Matye 24:35)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo