thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Kite sa fèt konsa koulye a. Se konsa pou nou fè tou sa BonDye mande

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 14 Men, Jan pa t’ dakò pou sa menm. Li di l’: Se ou ki pou ta batize m’, epi se ou menm ki vin jwenn mwen pou m’ batize ou?
15 Jezi reponn li: Kite sa fèt konsa koulye a. Se konsa pou nou fè tou sa Bondye mande. Jan pa t’ kenbe tèt avè l’ ankò.
16 Fini Jan fin batize l’, Jezi soti nan dlo a. Menm lè a, syèl la louvri, Jezi wè Lespri Bondye a desann sou fòm yon ti pijon vin sou li.
17 Lè sa a, yon vwa soti nan syèl la, li di: Sa se pitit mwen renmen anpil la. Li fè kè m’ kontan anpil. » (Matye 3:14-17)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo