thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Kisa ki pi konsekan: lò a osinon tanp lan kote yo fè lò a sèvi pou BonDye?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 17 Bann egare, bann moun je pete! Kisa ki pi konsekan: lò a osinon tanp lan kote yo fè lò a sèvi pou Bondye? » (Matye 23:17)

« 19 Bann je pete! Kisa ki pi konsekan: ofrann lan osinon lòtèl la kote yo mete ofrann lan apa pou Bondye? » (Matye 23:19)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo