thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Ki sa ki te pi enpòtan nan lavi ou: kò ou oswa nanm ou?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 11 Enben, ou menm w’a di yo: Jan nou konnen mwen vivan vre a, se mwen menm Seyè a k’ap pale! Men sa mwen di: Mwen pa pran ankenn plezi nan wè mechan yo mouri. Mwen ta pito wè yo sispann fè sa ki mal pou yo ka viv. Nou menm moun pèp Izrayèl yo, sispann fè sa nou pa dwe fè. Tounen vin jwenn mwen. Poukisa se lanmò n’ap chache konsa? » (Ezekyèl 33:11)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo