thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Ki lè Seyè se gadò nou an? lè li dirije volonte pa nou (Nanm nou)

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 33 …Pito nou chache bay bagay peyi Wa ki nan syèl la premye plas nan lavi nou, chache viv jan Bondye vle l’ la anvan. Lè sa a, Bondye va ban nou tout lòt bagay sa yo tou. » (Matye 6:33)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo