thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Ki diferans ki genyen ant yon moun ki fè tèt di ak moun ki pèseveran?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 7 Pa twonpe tèt nou. Moun pa ka pase Bondye nan betiz. Sa yon moun simen, se sa li va rekòlte.
8 Moun ki simen sa ki fè kò l’ plezi, li gen pou l’ rekòlte lanmò. Men, moun ki simen sa ki fè Lespri Bondye a plezi, Lespri a va fè l’ rekòlte lavi ki p’ap janm fini an. » (Galasyen 6:7-8)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo