thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Jis rekonèt kilpabilite a epi padon mwen pral anbrase ou

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 13 Sèlman, se pou nou rekonèt sa nou fè a pa bon. Nou pa t’ kenbe pawòl nou avè m’, Seyè a, Bondye nou an! Nou t’ al toupatou, anba tout kalite pyebwa, pou fè sèvis pou bondye lòt nasyon yo. Nou pa t’ koute m’ lè mwen t’ap pale nou. Se mwen menm Seyè a ki di sa.
14 Nou menm ki vire do ban mwen, tounen vin jwenn mwen. Se mwen menm Seyè a ki di sa. Paske, se mwen menm ki mèt nou… » (Jeremi 3:13-14)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo