thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Jezi ban nou yon lòd: prese mete ou dakò avèk moun ki pote plent pou ou…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 23 Konsa, si lè w’ap mete ofrann ou sou lotèl la bay Bondye, epi antan ou la devan lotèl la, ou chonje frè ou gen kichòy kont ou, men sa pou ou fè: 24 Kite ofrann lan la devan lotèl la, ale byen ak frè ou la anvan. Apre sa, wa tounen vin bay Bondye ofrann ou an. 25 Si yon moun pote plent pou ou nan tribinal, prese mete ou dakò avè l’ antan nou prale ansanm nan tribinal la, pou li pa lage ou nan men jij la, pou jij la pa lage ou nan men lapolis, pou yo pa mete ou nan prizon. » (Matye 5:23-25)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo