thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Gen kèk moun pami nou ki pa kwè…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 63 Se lespri a ki bay lavi, kò a pa vo anyen. Pawòl mwen di nou yo soti nan Lespri Bondye, yo bay lavi.
64 Men, gen kèk moun pami nou ki pa kwè. (Jezi te pale konsa, paske depi nan konmansman li te konnen moun ki pa t’ap kwè yo ansanm ak moun ki te gen pou trayi l’ la.)
65 Li di ankò: Se poutèt sa mwen te di nou: pesonn pa ka vin jwenn mwen si se pa Bondye Papa a ki fè sa pou li.
66 Depi lè sa a, anpil nan disip yo wete kò yo, yo pa mache avè l’ ankò.
67 Lè Jezi wè sa, li di douz disip yo: Nou menm, nou pa vle ale tou? » (Jan 6:63-67)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo