thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Figi ou montre sa ou genyen nan nanm ou

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 16 Lespri Bondye a bay lespri pa nou an lasirans se pitit Bondye nou ye. » (Romen 8:16)

« 9 Depi ou gade yo, ou wè ki moun yo ye. Tankou moun lavil Sodòm yo, yo fè peche yo aklè pou tout moun wè. Se poutèt sa malè ap tonbe sou yo. Se yo menm menm k’ap rale l’ sou tèt yo. » (Ezayi 3:9)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo