thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Fè grandizè nan kisa?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 23 Piga moun ki gen lespri yo fè grandizè dèske yo gen bon konprann, ni moun ki vanyan yo dèske yo vanyan, ni moun rich yo dèske yo rich.
24 Men si yon moun vle fè grandizè, l’a fè grandizè dèske li konnen m’, dèske li konprann mwen. Paske mwen gen bon kè, Mwen fè sa ki dwat ak sa ki kòrèk sou latè. Se bagay sa yo ki fè m’ plezi. Se mwen Seyè a ki di sa. » (Jeremi 9:23-24)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo