thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Èske w sèten delivrans nanm ou a?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 33 Jezi di yo ankò: Konsa tou, nou yonn la a pa kab disip mwen, si l’ pa detache kè l’ sou tou sa l’ genyen. » (Lik 14:33)

« 26 Kisa sa ta sèvi yon moun pou l’ ta genyen lemonn antye si l’ pèdi lavi li? Kisa yon moun kapab bay pou l’ gen lavi? » (Matye 16:26)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo