thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Èske nou pa gen espwa ankò?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 11 Bondye di mwen: – Nonm o! Moun pèp Izrayèl yo tankou zosman sa yo. Y’ap di: Nou fin deperi, nou pa gen espwa ankò. Nou fini nèt.
12 Se poutèt sa, ba yo mesaj sa a. Di yo konsa: Men sa mwen menm Seyè sèl Mèt la voye di yo: Mwen pral louvri tonm yo. Mwen pral fè yo soti ladan yo, m’ap mennen yo tounen nan peyi Izrayèl la. » (Ezekyèl 37:11-12)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo