thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Èske BonDye pa ta regle zafè pitit li yo k’ap rele nan pye l’ lajounen kou lannwit?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 1 Jezi rakonte yo parabòl sa a pou l’ te moutre yo nesesite pou yo toujou lapriyè san yo pa janm dekouraje: » (Lik 18:1)

« 7 Bon! Eske Bondye pa ta regle zafè pitit li yo, moun li menm li chwazi yo, lè y’ap rele nan pye l’ lajounen kou lannwit? Eske l’ap pran anpil tan pou l’ ede yo? 8 M’ap di nou sa: L’ap regle zafè yo vit vit. Men, lè Moun Bondye voye nan lachè a va vini, èske la jwenn moun ki gen konfyans nan Bondye ankò sou latè? » (Lik 18:7-8)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo