thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Ekilib lafwa entèlijan

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 16 Pa chache twò bon, ni gen twòp lespri. Sa ou bezwen touye tèt ou fè? » (Eklezyas 7:16)

« 13 Men, li menm Lespri k’ap moutre verite a, lè la vini, la mennen nou nan tout verite a. Paske li p’ap pale pawòl pa li. Men, tou sa la tande, se sa la di nou: la fè nou konnen bagay ki gen pou rive. » (Jan 16:13)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo