thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Di BonDye mesi pou tout bagay oswa revòlte kont lenjistis? Kisa m’ dwe fè?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 7 Malgre sa, pou lògèy pa fè m’ gonfle avèk kalite bèl revelasyon sa yo mwen resevwa, yo ban m’ yon kalite maladi nan kò m’ k’ap fè m’ soufri, ou ta di yon zanj Satan voye maltrete m’ pou anpeche m’ gen lògèy.
8 An twa fwa mwen lapriyè Seyè a pou maladi sa a, mwen mande l’ pou l’ wete li sou mwen. » (II Korentyen 12:7-8)

« 28 Tansèlman, nou konn sa byen: nan tout bagay, Bondye ap travay pou byen tout moun ki renmen l’, pou byen tout moun li te fè lide rele. » (Romen 8:28)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo