thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Devwa chak moun

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 13 Apre tout pawòl sa yo, se yon sèl bagay pou m’ di nan sa: Gen krentif pou Bondye. Fè tou sa li mande ou fè yo. Se pou sa ase Bondye te kreye moun.
14 Paske Bondye ap jije tou sa n’ap fè, kit yo bon, kit yo pa bon, ata bagay nou fè an kachèt. » (Eklezyas 12:13-14)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo