thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

De mèt, De wayòm. Ki mèt ou sèvi nan mond sa a?

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 24 Pesonn pa ka sèvi byen ak de mèt an menm tan. Li gen pou l’ rayi yonn si l’ renmen lòt la. L’ap sèvi byen ak yonn, men l’ap meprize lòt la. Nou pa kapab sèvi Bondye ak lajan an menm tan. » (Matye 6:24)

« 21 Se pa tout moun k’ap plede di m’: Mèt, Mèt, ki pral antre nan peyi Wa ki nan syèl la, men se sèlman moun ki fè volonte Papa m’ ki nan syèl la. » (Matye 7:21) 

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo