thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Chonje Abraram ak Sara

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 1 Seyè a di Abram konsa. Pati, kite peyi ou la. Kite tout fanmi ou. Kite kay papa ou, ale nan peyi m’a moutre ou la. 2 M’ap ba ou anpil pitit pitit. Y’a tounen yon gwo nasyon. m’a beni ou. Y’a nonmen non ou toupatou; w’a sèvi yon benediksyon pou tout moun. 3 M’ap voye benediksyon mwen sou tout moun ki va mande benediksyon pou ou. Men, m’ap madichonnen tout moun ki va ba ou madichon. Gremesi ou, tout nasyon sou latè va jwenn benediksyon. » (Jenèz 12:1-3)

« 2 Chonje Abraram, zansèt nou an, ak Sara, manman ki fè nou an! Lè m’ te rele Abraram, li pa t’ gen pitit. Mwen beni l’, mwen ba li anpil pitit. » (Ezayi 51:2)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo