thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Chache Sentespri a se pa kòm mande charite!…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 13 Si nou menm ki mechan jan nou mechan an, nou konn bay pitit nou bon bagay, se pa Papa nou ki nan syèl la ki pou ta refize ban nou Sentespri l’, lè nou mande l’ li. » (Lik 11:13)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo