thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

BonDye se mèt tout bagay eksepte kè a. Se poutèt sa li mande nou:

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 26 Pitit mwen, louvri zòrèy ou pou tande sa m’ap di ou. Louvri je ou byen pou ou wè jan m’ap viv. » (Pwovèb 23:26)

« 15 Pitit mwen, si ou gen bon konprann, mwen p’ap manke kontan. » (Pwovèb 23:15)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo