thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

BonDye Papa a se pou nou!…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 16 Se ou menm ki papa nou. Abraram pa konnen nou. Izrayèl pa rekonèt nou! Se ou menm, Seyè, ki papa nou. Se ou menm ki toujou delivre nou! » (Ezayi 63:16)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo