thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Benediksyon ki soti lè n’ap soufri

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 3 Nou pa manke kontan menm lè n’ap soufri. 4 Poukisa? Paske nou konnen lè n’ap soufri sa fè nou gen pasyans. Lè nou gen pasyans konsa, sa ban nou kouraj pou nou soufri. Plis nou gen kouraj, se plis nou gen espwa. 5 Espwa sa a p’ap janm twonpe nou, paske Bondye te fè nou wè jan l’ renmen nou lè li ban nou Sentespri li. » (Romen 5:3-5)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo