thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Batèm nan Sentespri a se pou moun ki vrèman kwè, li pa pou moun ki kwè sèlman nan bouch

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 16 Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p’ap pedi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an. » (Jan 3:16)

« 13 Kris la delivre nou anba madichon lalwa lè li te pran madichon an nan plas nou. Se konsa sa te ekri nan Liv la: Madichon pou moun yo pandye sou bwa a. » (Galasyen 3:13)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo