thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Atansyon pou pesonn pa twonpe nou…

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 9 Madichon pou moun k’ap vòlò pou fè fanmi yo rich, k’ap bati kay sou mòn pou malè pa rive yo! » (Abakik 2:9)

« 3 Jezi te chita sou mòn Oliv la. Disip li yo te pou kont yo avèk li. Yo pwoche bò kote l’, yo mande li: Manyè di nou kilè sa va rive? Di nou ki siy ki va fè nou konnen lè w’ap vini an, lè tan sa a va fini nèt?
4 Jezi reponn yo: Atansyon pou pesonn pa twonpe nou.
5 Paske, anpil moun va vini sou non mwen, y’a di se yo menm ki Kris la. y’a twonpe anpil moun.
6 Nou pral tande lagè ap fèt toupre nou, ansanm ak nouvèl lagè k’ap fèt byen lwen. Koute sa m’ap di nou byen: nou pa bezwen pè. Paske, fòk bagay sa yo rive. Men, se p’ap ankò lafen an sa. » (Matye 24:3-6)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo