thumb do blog Evèk Edir Macedo
thumb do blog Evèk Edir Macedo

Apèl BonDye bay Abraram reprezante batèm nan Sentespri jodi a

Gade meditasyon sa pou jounen jodi a...

« 1 Seyè a di Abram konsa. Pati, kite peyi ou la. Kite tout fanmi ou. Kite kay papa ou, ale nan peyi m’a moutre ou la. 2 M’ap ba ou anpil pitit pitit. Y’a tounen yon gwo nasyon. m’a beni ou. Y’a nonmen non ou toupatou; w’a sèvi yon benediksyon pou tout moun. 3 M’ap voye benediksyon mwen sou tout moun ki va mande benediksyon pou ou. Men, m’ap madichonnen tout moun ki va ba ou madichon. Gremesi ou, tout nasyon sou latè va jwenn benediksyon. » (Jenèz 12:1-3)

« 2 Chonje Abraram, zansèt nou an, ak Sara, manman ki fè nou an! Lè m’ te rele Abraram, li pa t’ gen pitit. Mwen beni l’, mwen ba li anpil pitit. » (Ezayi 51:2)

« 8 Se paske Abraram te gen konfyans nan Bondye kifè li te obeyi lè Bondye te rele l’ la. Li pati pou peyi Bondye tapral ba li pou pòsyon eritaj pa li. Li leve, li kite peyi l’ la, san l’ pa t’ konnen ki bò li taprale. » (Ebre 11:8)

imagem do author
Contributeurs

Evèk Edir Macedo